VSV monitor
  • ons aanbod
  • onze klanten
  • over ons
  • contact
  • inloggen
  • ons aanbod
  • onze klanten
  • over ons
  • contact
  • inloggen

Han Viguurs

Han Viguurs is al ruim vier jaar programmacoördinator VSV in Regio 37 bij ‘Naar de juiste plek’. Begin dit jaar is ook Regio 37 gestart met de VSV Monitor en binnenkort komen hier de eerste resultaten uit.

“We zijn de VSV Monitor nu aan het inrichten. Dat betekent dat we invoeren wat we willen monitoren en welke doelen we daar aan hangen. Op basis hiervan kunnen we straks de resultaten gaan terugkoppelen aan de stuurgroep. Alles is nu dus nog gevat in een ambitie: dit is wat we willen bereiken.

Ik vind het heel belangrijk om alles goed in te richten en vast te leggen, ik ben namelijk bijna 71 en ik blijf dit werk geen jaren meer doen. Ik wil straks in de regio kunnen laten zien dat het VSV Programma een heel overzichtelijk geheel is, dat ook eenvoudig is over te dragen.”

Wat is je motivatie om de VSV Monitor in te zetten?

Met de VSV Monitor ben je in staat om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes, inhoudelijk het gesprek aan te gaan o.b.v. data en dashboards en om gericht keuzes te maken te maken voor de toekomst. Daarbij geeft het je als regio integraal inzicht in jouw VSV-programma met bovendien lagere administratieve lasten. “We hebben 16 verschillende projecten, en iedereen die verantwoordelijk is voor een project gaat straks aan de slag met de VSV Monitor - dit zijn dus de projectleiders. De ene keer is dit iemand die verantwoordelijk is voor het voortijdig schoolverlaten bij de gemeente, de andere keer iemand die de doorstroomcoaching coördineert en weer de volgende keer iemand die alle coördinatie doet op een project voor kwetsbare jongeren. Er is dus altijd per project iemand die verantwoordelijk is en die houdt ook de VSV Monitor bij.

Ik hou, als programmacoördinator, alle projecten overall in de gaten. Ik vind het prettig dat ik straks in één systeem kan zien of projecten op koers lopen - of achterlopen -, hoeveel jongeren we met een project hebben bereikt en hoeveel geld we aan een project hebben besteed. Op basis van deze resultaten kan ik inhoudelijk gaan sturen en het gesprek aangaan met onze stuurgroep. Onze stuurgroep weet vaak ongeveer wat we doen, door de resultaten met ze te delen zien ze straks alles wat we doen. Ik vind het heel mooi dat we straks met de VSV Monitor echt kunnen sturen op wat we gaan doen en daardoor ook op de resultaten.”

“De VSV Monitor zorgt ervoor dat je efficiënt met je middelen omgaat en je ook daadwerkelijk de juiste dingen doet.”

Zou je de VSV Monitor aanraden?

“Het is natuurlijk een keuze van iedere regio zelf, maar ik zou de VSV Monitor aanraden. Het is heel prettig, en ik zie dat het ministerie hier ook enthousiast over is, dat je ziet waar je je geld aan uitgeeft en of dat ook het beoogde effect heeft. Het zorgt ervoor dat je efficiënt met je middelen omgaat en je ook daadwerkelijk de juiste dingen doet.”

Heb je nog een advies voor andere regio’s?

“Als je echt wilt sturen op de besteding van je middelen en de daarbij behorende resultaten, dan is mijn advies om te gaan werken met de VSV Monitor. Ik vind het belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is wat we doen en dat ze niet alleen naar hun eigen deelgebied kijken. Met de VSV Monitor heb ik een totaaloverzicht, dat ik aan de stuurgroep kan tonen. Ik geef per jaar zo’n 1,7 miljoen euro uit - dat gaat wel ergens over - en ik vind dat ik die ook wel mag verantwoorden.”