VSV monitor
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Ons aanbod

Integraal inzicht voor VSV-regio’s met minimale administratieve lasten

De VSV Monitor helpt met integraal inzicht voor VSV-regio’s. Onze modules -programma voortgang, financiën, VSV-cijfers en communicatie- geven antwoord op de kernvragen van elke VSV-regio. Onze dienstverlening bestaat uit de combinatie van een innovatief monitoring platform en training, advies en begeleiding. Met de VSV Monitor ben je in staat om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes, inhoudelijk het gesprek aan te gaan aan de hand van data en dashboards en om gericht keuzes te maken voor de toekomst. 

Bekijk hier de voordelen voor de VSV Programma Manager, Projectleiders, Stuurgroep en Gemeenten ▸

Antwoord op alle kernvragen met de modules van de VSV Monitor 

De VM modules -programma voortgang, financiën, VSV-cijfers en communicatie- geven antwoord op de kernvragen van elke VSV-regio. 

Module programma voortgang

Met de module programma voortgang geef je vorm aan je VSV-programma en maak je deze meetbaar, uitvoerbaar en bespreekbaar. 

 • programma vormgeven en meetbaar maken – definieer je speerpunten en leg deze vast, formuleer smart-doelen en gerichte activiteiten als basis voor je jaarplan 

 • programma uitvoeren – werk aan een kwaliteitscultuur en volg de kwantitatieve en kwalitatieve voortgang op je plannen  

 • programma bespreekbaar maken – stel een overzichtelijke jaarkalender op voor cyclische dialoog en communicatie van strategisch tot operationeel niveau 

Module financiën

Met de module financiën geef je antwoord op de financiële vragen bij inhoudelijke plannen zoals de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen.  

 • begroting vs besteding – creëer inzicht in de begroting en besteding van middelen op niveau van het VSV-programma, per project of maatregel voor de stuurgroep en voor projectleiders 

 • recht- en doelmatigheid – creëer inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve impact van activiteiten en de financiële die hierin zijn geïnvesteerd  

 • verantwoording – leg verantwoording af over de besteding van financiële middelen  

Module VSV-cijfers

Met de module VSV-cijfers krijg je inzicht in de ontwikkeling van VSV-cijfers binnen de regio. 

 • ontwikkeling VSV’ers – krijg inzicht in de ontwikkeling van VSV’ers binnen de regio 

Onze dienstverlening

De VM dienstverlening bestaat uit een innovatief monitoring platform en training, advies en begeleiding

Monitoring platform

Het VM monitoring platform is innovatief en gebruiksvriendelijk. Het geeft je als VSV-regio integraal inzicht in jouw VSV-programma met minimale administratieve lasten. Met de combinatie van gedegen standaarden en maatwerk heb je relevante inzichten om op elk niveau, van stuurgroep tot regio en programmamanager tot project of maatregel. 

Integraal inzicht

Door de verbinding van voortgang, financiën en VSV-cijfers in de VM modules krijg je integraal inzicht in jouw VSV-programma. Zo kan je snel en onderbouwd verantwoording afleggen over gemaakte keuzes en onderbouwde keuzes maken voor de toekomst. 

Minimale administratieve lasten

Door koppelingen met bestaande systemen, zowel landelijke als binnen de VSV-regio, verzamel je alle relevante data in één centrale bron met minimale administratieve lasten. Zo ben je minder tijd kwijt met data verzamelen en organiseren. 

Altijd op maat

Door de gedegen VM standaarden te combineren met maatwerk sluiten we aan bij de situatie van jouw VSV-regio. Zo zijn de inzichten relevant en herkenbaar voor de betrokkenen én behoud je diverse benchmarks voor vergelijking. 

Inzicht voor elk niveau

Door de slimme inrichting van het platform worden er automatisch overzichtelijke rapporten en visuele dashboards gegenereerd op elk niveau, van stuurgroep tot regio en programmamanager tot project of maatregel. Zo sluiten ze altijd aan bij het bespreekmoment en zijn ze relevant voor de aanwezigen. 

Training, advies en begeleiding   

De VM trainers en adviseurs hebben een hart voor het onderwijs. Met hun jarenlange ervaring helpen ze je met uiteenlopende vraagstukken over voortijdig schoolverlaten (VSV) en onderwijs. Van praktische trainingen in het gebruik van ons monitoring platform, tot de begeleiding van implementaties en projecten en het geven van beleidsadvies. 

Gebruikerstraining

Door gebruikers vanaf dag één te laten zien wat de mogelijkheden van het VM monitoring platform zijn raken ze hier snel mee vertrouwd. Zo dragen onze praktische gebruikerstrainingen bij aan de acceptatie en de inzet van de inzichten die het monitoring platform verschaft.  

Implementatie

Door onze jarenlange ervaring weten we welke stappen bijdragen aan een succesvolle implementatie, dit hebben we verwerkt in een beproefde aanpak waarmee we onze klanten helpen. Zo helpen we met een duidelijk tijdspad en stapsgewijze aanpak met een op maat implementatie. 

Projectbegeleiding

Door projectbegeleiding in te zetten kan je als (kleinere) organisatie een goede inbedding van het VM monitoring platform realiseren. Zo maak je ruimte voor de creatie van begrip en draagvlak en voldoende begeleiding bij de aanvang van deze verandering terwijl je ook je reguliere werkzaamheden voortzet.  

Beleidsadvies

Door onze adviseurs in te zetten om aan de voorkant mee te denken over jullie beleid haal je ervaring en relevante kennis in huis. Zo leg je een basis waarin data gedreven werken op elk niveau en met alle betrokkenen op een gedegen manier is geïntegreerd . 

Contact

Wil je meer informatie of weten wat de VSV Monitor voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 06 - 45 16 16 43 of stuur een e-mail naar info@vsvmonitor.nl.

Contact opnemen ▸