VSV monitor
  • ons aanbod
  • onze klanten
  • over ons
  • contact
  • inloggen
  • ons aanbod
  • onze klanten
  • over ons
  • contact
  • inloggen

Ans Pennartz

Ans Pennartz is al meer dan 35 jaar werkzaam in het onderwijs. Het is haar passie om ervoor te zorgen dat jongeren een toekomst hebben. In 2009 is zij begonnen met het terugdringen van voortijdig schoolverlaters.

“In 2020 ben ik met de Onderwijs Innovatie Groep gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van Perspectief op School (POS), de tool voor integraal inzicht in passend onderwijs. Dit hebben we toen voor twee samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Ik ben zo enthousiast over POS, dat ik Kim heb gevraagd of hij ook zo’n platform kon bouwen met betrekking tot voortijdig schoolverlaten.”

Minder gedoe, meer gemak

Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het ministerie van OCW heeft een landelijk doelstelling van jaarlijks maximaal 20.000 VSV’ers tot 2024. Dit wordt door vertaald naar de 40 regio’s in Nederland, die ervoor moeten zorgen dat jongeren een diploma krijgen. “We weten dat het behalen van een startkwalificatie impact heeft op de toekomst, namelijk: werk, minder grote kans op een uitkering en minder ziekte. VSV is een programma voor vier jaar, waarin we het voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en gemeenten laten samenwerken. Jaarlijks gaat dit om meer dan 1,5 miljoen euro, dus alle betrokkenen kijken wel naar elkaar: wie krijgt wat, hoe besteed je het geld en doe je dan wel de juiste dingen.”

Met de VSV Monitor ben je in staat om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes, inhoudelijk het gesprek aan te gaan aan de hand van data en dashboards en om gericht keuzes te maken voor de toekomst. “Voorheen maakten we dit op papier meetbaar, dat was een heel gedoe om op te halen. Door nu in een online platform te werken, kun je de informatie steeds bijwerken en heb je voor mijn gevoel een hele andere dynamiek. Je kunt nu ook op een aantal momenten in het jaar data ophalen en dat geeft de projectleiders de bewustwording waar ze mee bezig zijn - dat geeft verantwoordelijkheid.”

“We hebben straks een inhoudelijke rapportage en een financieel overzicht met wat is begroot en wat is gerealiseerd. Zo krijg je voor mijn gevoel een veel beter en integraal beeld met waar we als regio staan. De monitor geeft een integraal inzicht, wat waar nodig leidt tot wijzigingen in aanpak. Soms gaat het mij meer om het verhaal erachter en of we dan de juiste dingen doen. Soms lukt het niet, maar dan kun je wel aangeven wat er wel is opgepakt en wat de reden is waarom iets niet is gelukt. We hebben ook veel preventieve maatregelen, waarvan je niet weet wat er gebeurt als je het niet zou doen. Het is fijn om op activiteitsniveau in de VSV Monitor te kunnen laten zien wat we hebben gedaan.”

Zou je de VSV Monitor aanraden?

“Jazeker, en dit heb ik zelfs al gedaan! De VSV Monitor maakt projecten inzichtelijk, dit begint direct al aan de voorkant bij het vaststellen van speerpunten, doelen en activiteiten. Je bent aan de voorkant dus al direct bezig met het benoemen van je resultaten in plaats van dat je achteraf bedenken wat je hebt gedaan en waarom. Ik vind het interessant om met regio’s te delen wat onze doelen zijn en welke activiteiten we hebben uitgevoerd. Ik denk dat zelfs het ministerie blij is met dit initiatief. Met de VSV Monitor heb je een compact instrument, waarmee je handzame rapportages en dashboards kunt uitdraaien en in één oogopslag ziet waar de regio staat.”


Heb je nog een advies voor andere regio’s?

“Eén advies? Neem contact op met ons, vraag een demo aan bij VSV Monitor en zorg dat we samen sterker worden in het terugdringen van voortijdig schoolverlaters. Binnenkort organiseren we een netwerkbijeenkomst VSV Zuid-Nederland waarbij ik de VSV Monitor ga presteren. Ik vind het geweldig om de VSV Monitor te delen met andere regio’s, ook met regio’s die het moeilijker hebben, en ze uit te dagen om een beeld te krijgen van wat we aan het doen zijn. Dankzij de VSV Monitor krijg je je organisatie op orde, meer structuur en inzicht hoe je het geheel kunt verbeteren. Het geeft veel meer zicht op de voortgang van het VSV programma.

Regio Eindhoven is nu ook gestart met de VSV Monitor en daar ben ik echt heel blij om. Straks kunnen we namelijk nog meer regio-overschrijdend gaan samenwerken dingen doen en mogelijk meer voortijdig uitvallers voorkomen."